Účetnictví a účetní služby

Pro naše klienty zajišťujeme komplexní služby související s účetnictvím a daněmi. Zajišťujeme účetnictví, rekonstrukce účetnictví a doplňkové účetní práce včetně přípravy výroční zprávy. Spolupracujeme s auditory a daňovým poradcem.

Daně  a daňové poradenství

Pro naše klienty prostřednictvím autorizovaného daňového poradce zajišťujeme daňové poradenství.  Daňový poradce hraje důležitou roli např. při posuzování investičních záměrů nebo při jakékoli zásadní změně v oblasti účetnictví jako je např.:

  • přechod z daňové evidence na podvojné účetnictví,
  • přihlášení pohledávek do insolvence a nárokování zpět DPH,
  • změna hospodářského roku,
  • daňové zatížení při změně majetkové struktury aj.

Kontaktujte nás pro zajištění daňových a účetnických služeb.