Kontaktujte nás

Jméno a příjmení*

E-mail*

Vaše zpráva

Tým

Náš team řeší poradenství napříč oblastmi financí, daní, účetnictví, personalistiky, mezd a práva.  Síla našeho teamu spočívá v komplexním pohledu na řešenou kauzu a hledání vybalancovaného řešení u všech dotčených oblastí.

no-photo Ing. Tomáš Mácha no-photo Dr. et Mgr. Jiří Taišl
finanční řízení & controlling obchodní a finanční právo
Pracoval v bankovnictví na oddělení financování firemní a korporátní klientely. Má několikaletou praxi jako finanční ředitel. Specializuje se na zavádění controllingu a business inteligence, finanční řízení, přípravu business a finančních plánů, projektové financování aj. Zastupuje klienty při jednání s bankami. Při plánování rád používá metody BSC. Tvoří ekonomické modely, simulace a citlivostní analýzy. Externě přednáší na VŠE. Je odborníkem na obchodní a finanční právo. Ve své praxi zastupoval významné finanční instituce a renomované zahraniční i tuzemské podniky.  Při poradenství dbá na komplexní prevenci a eliminaci právních rizik v podnikání. Má zkušenosti s mezinárodním daňovým plánováním a zakládáním off-shore společností.
no-photo  RNDr. Jaroslava Salavová no-photo  Mgr. Iva Denková
daňový poradce senior finanční účetní
Pracuje jako daňový poradce s dlouholetými zkušenosti nejen s daňovým poradenstvím, ale i vedením účetnictví. Ve své praxi vykonává také pozici supervizora účetnictví. Je platnou členkou Komory daňových poradců ČR. Má dlouholetou praxi s vedením podnikového účetnictví. Participovala nesčetněkrát na zakázkách, kde se rekonstruovalo nedbale vedené účetnictví. Má zkušenosti s nejrozšířenějšími účetními SW.
no-photo Mgr. Vladislava Kolářová no-photo Jana Schmidtová
datový & informační specialista personalistika a mzdové účetnictví
Velmi zkušená v oblasti data minigu a zpracování velkého objemu dat. Dosáhla expertní úrovně v práci s MS Excel a Access. Má značné znalosti s informatikou, kterou také lektoruje. Specializuje se na agendu mzdového účetnictví a s tím související pracovní právo. Má dlouholeté zkušenosti s personalistikou, zejména náborem zaměstnanců a personálními audity. K její profesním výhodám patří dlouholeté dobré vazby s pracovníky zdravotních pojišťoven a PSSZ.