Kontaktujte nás

Jméno a příjmení*

E-mail*

Vaše zpráva

O nás

Jsme odborný partner v oblasti ekonomicko-finančně-účetní agendy. Zejména se soustředíme na externí finanční řízení a s tím související agendu.

Profesionalizujeme podnikání klientů. Usilujeme o to, aby se Vám podnikalo dobře a měli jste lepší kontrolu nad chodem firmy.

S naší pomocí se firmám daří lépe:

  • měřit výkonnost podnikání,
  • plánovat business,
  • kvantifikovat a zmírnit rizika,
  • upravit procesy v běžném provozu k vyšší efektivitě,
  • vyhodnotit a kontrolovat plánované investice,
  • kalkulovat ceny,
  • optimalizovat náklady,
  • zajistit financování,
  • restrukturalizovat své zadlužení aj.

Privátním osobám pomáháme s profesionálním dohledem nad správou jejich podílů ve společnostech, kde mají majetkovou účast. Akcionářům nebo členům dozorčích rad připravujeme periodické zprávy o stavu hospodaření jejich firem.

Reventon Business Consulting má zkušenosti s klienty z oborů investičně projektového developmentu, stavební výroby, energetiky, dopravy, polygrafie, strojírenství, malo i velkoobchodu a poskytování služeb.

Poslání

Být  partnery firem tak, aby se mohly, co nejlépe soustředit na to, co sami dobře dělají.

Naše úsilí pak směřujeme k poskytnutí zázemí a péče v podobě profesionálního servisu, převzetí na sebe starosti na poli řízení financí a kontrolování hospodaření.  Soustředíme se nejčastěji na podnikání malých a středně velkých firem (SME) s obratem do 250mil kč/rok a do 200 zaměstnanců. V těchto společnostech, zejména rodinných, chybí zpravidla profesionální finanční management. My tento prostor vyplňujeme.

Nejčastěji pomáháme se sestavením ročního rozpočtu, jeho kontrolou a úpravami tak, aby byl dosažen.  Pravidelným sestavováním cash-flow; kreditní politikou vůči odběratelům; zajištění a napočítání dostatečného kapitálu na provoz společnosti; ekonomickým posouzením plánovaných investic a jejich návratnosti, řešení agendy spojené s finančním úřadem aj. Náš cíl je společně s klientem provést takové změny, aby byla firma po finanční stránce lépe organizována a stabilizována. S naší pomocí předáváme majitelům firmy do rukou nástroje, jimiž se jim firma lépe řídí a mají ji dobře pod kontrolou.