Interim management

Zajišťujeme službu dočasného managementu a exekutivy společnosti.  Tato služba je určena vlastníkům společností, kteří chtějí svou společnost jen kontrolovat nikoli řídit a hledají odborně zdatnou exekutivu.

Krizový management

Pro společnosti podnikající ve ztrátě nebo na hranici úpadku provádíme službu krizového managementu. Našim cílem je zásadně snížit náklady, zajistit financování dalšího chodu nebo naopak oddlužení se a nastartovat trend růstu.