Kontaktujte nás

Jméno a příjmení*

E-mail*

Vaše zpráva

FAQ

Pro koho jsou vaše služby vhodné?

Naše služby jsou záměrně strukturovány komplexně, abychom mohli pokrýt co nejširší spektrum oblastí, s kterými se podnikatelé denně střetávají. Proto se oprávněně domníváme, že jsme schopni pomoci s většinou požadavků našich klientů.

Jak prakticky vypadá externí finanční řízení u klienta?

Nejdříve na místě zjišťujeme, co a jak funguje nebo co nefunguje. Pečlivě nasloucháme tomu, co je ve firmě pociťováno, že potřebuje energii. Následně se domlouváme na definici naší působnosti, pravomocech a odpovědnosti. V rámci provedených poznání a analýzy navrhujeme vhodná zlepšení. Finanční management vykonáváme buď v sídle firmy, nebo z našich prostor.

Pro práci vzdáleně nám klienti zpravidla aktivují zabezpečený přístup do účetního SW, který je klíčový pro data-mining a následnou přípravu výstupů.

V čem je služba lepší než to, co jsem doposud dostával od účetní?

Naše pozice je přesně mezi účetní a exekutivou. Kdyby to účetní uměli, firmy by nás nepotřebovaly. Od účetní/ho lze zpravidla získat jen surová data bez interpretace. Naše přidaná hodnota spočívá v tom, že data zpracujeme do ucelených ekonomicko-finančních reportů např. o stavu a vývoji hospodaření, zadlužení a rentabilitě.  Dáváme předpoklady, kdy mohou nastat zásadní zvraty s dopadem na chod firmy. Současně plánujeme cash-flow, což účetní nedělají. Z praxe víme, že účetní zpravidla předkládá finanční výkazy a knihu pohledávek a závazků. My s těmito výkazy pracujeme také. Současně se na ně díváme v kontextu minulých období, tzn. stavová data tzv. dynamizujeme. Srovnáváme je s plánem, reportujeme důvody vzniku odchylek reality od plánu a případně navrhujeme vhodná opatření k dosažení cíle. Na základě našich výstupů získává management ucelený přehled a lepší kontrolu nad firmou. To mu pomáhá dělat rozhodnutí na základě skutečného stavu a vývoje firmy nikoli na podkladě domněnek.

Dobře víme, že nyní, kdy je mezi firmami vyšší konkurence a marže se pohybují i v řádech procent či promilí, je zapotřebí uhlídat každý náklad a pečlivě vyhodnocovat, zda je nastavena cenotvorba tak, aby firma zůstala profitabilní a současně dostala zaplaceno.  O to se staráme.

Jakou výhodu mohu získat díky FŘ oproti svým konkurentům na trhu?

Tím, že detailně plánujeme a hlídáme skutečnost s plánem, je management schopen rychle reagovat na případné změny v rámci chodu podniku (vnitřní procesy), změny v chování u zákazníků nebo dodavatelů. Výhodou je skutečnost, že máte firmu plně pod kontrolou a rychle víte, co se v ní děje.  Rovněž sami provádíme srovnání výkonnosti firmy našeho klienta s jeho nejbližšími konkurenty. Následně v kontextu konkurentů hledáme místa, kde se zlepšit.

Kolik služba stojí a vyplatí se mi?

Cena je odvozena podle šíře poskytovaných služeb a je stanovenou dohodou obou stran. Usilujeme, aby úspory nebo benefity, které jsou plody naší práce, byly vyšší, než naše odměna. Ceny jsou obvyklé, nikoli přemrštěné.  Děláme vše pro to, abychom se vám vyplatili. Tento závěr však necháváme ryze na vás. Přirozeně předkládáme výstupy o prospěšnosti naší činnosti.