CR Help

Služba CR Help je určena zejména pro klienty, kteří se dostali nebo jim hrozí díky zhoršení hospodářské situace komplikace se splácením svých úvěrových či leasingových závazků.  Tuto starost bereme na sebe. Soustředíme se na to, aby banka klientům nezpůsobila závažné komplikace mající fatální dopady do jejich podnikání.  Současně tak klientům ulevíme od tlaku  banky a dáme více prostoru na řešení vlastních problémů uvnitř firmy.

V této oblasti s bankami máme několikaleté zkušenosti. Naše výhoda spočívá nejen v komplexní znalosti procesů restrukturalizací uvnitř bank, ale i schopností s bankou komunikovat v jazyce, kterému dobře rozumí. To zvyšuje pravděpodobnost úspěchu žádosti klienta. Z našich zkušeností víme, že banky oceňují, když klienta zastupuje profesionál, který je v problematice zorientovaný. Umí navrhnout smysluplnou konstrukci řešení problému jak pro banku, tak klienta. Rychleji reaguje na případné změny a požadavky banky. Hlavně s bankou pravidelně komunikuje a věc řeší.

Nejčastěji :

 • zastupujeme klienta při jednáních s bankou,
 • navrhujeme bance podmínky restrukturalizace s odkazem na možnosti klienta,
 • připravujeme restrukturalizační plány ke schválení,
 • případně hledáme alternativní finanční dům, který přefinancuje úvěr/y v případě, že stávající banka projeví nevůli provést restrukturalizaci závazků.

CR Help lze využít v jakékoli fázi:

 1. fáze 1 –  před 1. splátkou po splatnosti s rizikem nezaplacení při další splátce,
 2. fáze 2 –  splátka po splatnosti, uveřejnění dlužníka v úvěrovém registru, zaslání 1. výzvy/upomínky,
 3. fáze 3 – opakované porušení splátkového kalendáře, předání na oddělení early collection,
 4. fáze 4 – opakované vymáhání banky a předání na odd. vymáhání, které zesplatnilo úvěr pro porušování úvěrových podmínek a začíná uplatňovat zajišťovací instrumenty (směnky, zástavy, ručení aj.).

Při CR Help sledujeme tyto cíle:

 • obnovení standardního věřitelsko-dlužnického vztahu,
 • snížení periodických splátek a prodloužení splatnosti úvěru,
 • pokusu o snížení nákladů na financování,
 • možnost přefinancování.

Kontaktujte nás. Ulevíme vám od tlaku banky.