Controlling

Controlling slouží jako nástroj řízení a dává podklady pro rozhodování.  Nastavujeme jej tak, aby bylo možné vyhodnotit a změřit výkonnost firmy, divize, projektu, zakázky, zákazníka či obchodníka.

Úspěšnému controllingu předchází plánování

Aby byl controlling dobře vypovídající, předchází mu proces plánování.  Zde s klienty nejčastěji připravujeme obchodní, finanční a cash-flow plán zpravidla na roční bázi.  Při procesu zavádění nebo zlepšování controllingu definujeme, jaké ukazatele se mají sledovat a měřit. Dbáme na to, aby data byla konzistentní a aktuální, tzn. účtována včas, zadávána stejným způsobem a musí popisovat stejnou věc. V rámci controllingu zavádíme Business Inteligence.

Reporting

Služby reportingu nabízíme buď na individuální platformě a to za předpokladu, že ve firmě již fungují nástroje controllingu či nadefinované ukazatelem v ERP systému. Zde je naše přidaná hodnota v podobě interpretace čísel a ukazatelů v kontextu chodu celé firmy. Reporting současně děláme v rámci komplexních služeb.

Kontaktujte nás a získejte více informací.