Plánování s BSC

Balance Score Card je systém vyvážených ukazatelů výkonnosti podniku. Pomocí BSC se nastavují ukazatele v oblasti:

  • financí,
  • zákazníků,
  • firemních procesů
  • a zaměstnanců.

Cílem nastavených ukazatelů je jejich pravidelné vyhodnocování a úpravy tak, aby došlo k tzv. vyváženosti napříč celou firmou.

Příklady ukazatelů:

stanovení BSC cílů v oblastech

  • Finance: obrátkovost zásob 8 za rok, inkaso pohledávek do 45dní od dodání, celkové zadlužení do 70%, ROS (rentabilita tržeb) min. 8,25%, EBIT: 10.250tis/rok, tržby 142.242tis/rok, delikvence portfolia zákazníků 1,75%
  • Zákazníci: počet aktivních zákazníků 150, z toho 15 nových, 5 odešlých.  Průměrný obrat na zákazníka 828,3tis./rok, podíl na lokálním trhu min. 15%.
  • Procesy: proškolení 3 junior techniků na nové technologie v oblasti diagnostiky elektroniky. Náklad 220tis/rok.

Nárůst obratu oproti předchozímu roku v segmentu oprav o +2.700tis.

Snížení doby oprav elektroniky o – 4,5 odprac. hodin na zakázku.

Snížení fixních personálních nákladů na opravy o -15%, zvýšení produktivity práce a zvýšení hranice produktivních možností (kapacity o 20%), zvýšení obratu na opravách elektroniky o +20%. Zvýšení ziskovosti o +1250tis/rok.

Zavedení preventivní zdravotní péče a motivačního systému odměňování zvýší tržby o +6,85% a čistou ziskovost o +802tis/rok.

  • Lidé: nárůst senior techniků z 3 na 6  – zvýšení produktivity práce, udržení

fluktuace personálu v intervalu do 3% (snížení nákladů na headhunting  a školení nových zaměstnanců), snížení nákladů na hmotnou podporu v nemoci ze strany zaměstnavatele o -80tis/rok na zaměstnanecký kmen.